Till minne av Ove Karlsson

Sportjournalisten, statistikern och olympiahistorikern Ove Karlsson har gått bort. Han hade ett stort och brett kunnande om många sporter där friidrott stod i första ledet och hans engagemang för vår sport inspirerade många i såväl Sverige som utomlands. Ove föddes 1944 i Ödeshög nära Vättern och flyttade till Stockholm som 19-åring 1963 där han fick […]