Andreas Almgrens minnesvärda kvartalsrapport

I affärsvärlden är ”kvartalsrapporter” – där företagen fyra gånger årligen presenterar en rapport över hur verksamheten gått de senaste tre månaderna – ett nyckelbegrepp.  Om Andreas Almgren varit ett företag skulle rapporten för hans ”Q1”, dvs 2024 års första kvartal, fått aktiekursen att rusa. För under årets januari-mars levererade han varje månad ett nytt svenskt […]